Sodyum bikromat Na2Cr2O7 formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Ancak, genellikle tuz dihidrat Na2Cr2O7•2H2O olarak kullanılır. Neredeyse tüm krom cevheri, sodyum bikromata dönüştürülerek işlenir ve neredeyse krom bazlı bütün bileşikler ve maddeler bu tuzdan hazırlanır. Reaktivite ve görünüm açısından, sodyum bikromat ve potasyum bikromat çok benzerdir. Bununla birlikte sodyum tuzu, suda potasyum tuzundan yaklaşık yirmi kat daha fazla çözünür(0 °C’de 49 g/L) ve eşdeğer ağırlığı da daha düşüktür ki bu da genellikle istenen bir durumdur.

Tüm krom kimyasallarının ana çıkış maddesi olan sodyum bikromat, suda kolay çözünür. Tekstil sanayinde ve diğer krom kimyasalları üretiminde ana girdi olarak; deri ve kürk sanayinde kromik asit ve krom pigmentlerinin üretiminde; kimya, kozmetik ve ilaç sanayinde; organik bileşiklerin oksitlenmesinde; ahşap malzeme koruyucu üretiminde; petrol arıtımında kullanılır.

sodyum bikromat