Kromik asit terimi , genellikle katı krom trioksit de dahil olmak üzere çeşitli bileşikler ihtiva edebilen bir dikromatta konsantre sülfürik asit ilavesiyle yapılan bir karışım için kullanılır . Bu tür kromik asit, cam için bir temizleme karışımı olarak kullanılabilir. Kromik asit de bir moleküler tür ile ilgili olabilir, H, 2 CrO 4olan trioksittir anhidrid . Kromik asit , +6 (veya VI) oksidasyon durumunda krom içerir. Güçlü ve aşındırıcı oksitleyici bir ajandır

Kromik asidin anhidridi krom trioksit (CrO3) dir. Bu yüzden kromik asidi denilince akla CrO3 gelir. Burada krom (6+) değerliklidir. Kararlı olmayan bir bileşik olup, kendi kendine reaksiyona girerek di(bi) kromat asidi (H2Cr2O7) hâline dönüşür. Kromik asit anhidridi (CrO3) kırmızı pembe kristal olup spesifik gravitesi 2,67 ile 2,82 g/cm3 arasındadır. 197°C’de erir ve erimeden sonra yavaş yavaş bozunur. Havadan nem çeker. Su ve asetik asid, piridin ve eter gibi organik çözücülerde çok iyi çözünür. Ham CrO3 doymuş sülfat asidi ve doymuş sodyum bikromat karışımından çöktürülerek ayrılır. Bu çökelti kristallendirilerek veya eritilerek saflaştırılır.

Kromik asit, kuvvetli bir asit olup, aynı zamanda kuvvetli bir oksidasyon vâsıtasıdır. Bitki ve hayvan hücrelerini oldukça tahrip edicidir. Şâyet indirgeme vasıtasıyla veya organik bileşikle temas ettirilirse ciddî bir patlama meydana gelebilir.

Kullanım Alanları

  • Kromik asit, kimyâ sanâyiinde kromik asidin tuzu olan kromatların îmâlinde kullanılır.
  • Kromik asidin çoğu krom kaplamada kullanmak için üretilir.
  • Tıpta yakıcı olarak,
  • Oymacılık işlemlerinde,
  • Seramik sırı yapmakta,
  • Camları renklendirmede,
  • Metalleri temizlemede,
  • Mürekkep ve boya imâlinde
  • Kauçuk pigmenti olarak kullanılır.

Daha fazla bilgi ve sipariş verebilmek için lütfen www.dedekimya.com sayfasını ziyaret ediniz.